07/08/2022

Ghi nhận doanh thu 2 dự án trọng điểm, NLG lãi lớn trong quý 2

Với việc tiếp tục ghi nhận doanh thu từ hai dự án trọng điểm là Akari và Southgate, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) báo lãi sau thuế quý 2/2022 gần 111 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ năm trước.

Phối cảnh dự án Akari City của NLG

Cụ thể, với việc ghi nhận doanh thu từ hai dự án kể trên, doanh thu từ bán bất động sản của NLG trong quý 2 ghi nhận gần 1,146 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 25 tỷ đồng. Nhờ đó, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 1,241 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Cộng với giá vốn tăng chậm hơn, lãi gộp của NLG ghi nhận hơn 561 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng là điểm sáng của NLG khi lãi tiền gửi của Công ty ghi nhận hơn 26 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Về chi phí, nhìn chung, tất cả chi phí của NLG đều tăng. Tuy nhiên, chi phí tài chính dù tăng gấp đôi nhưng lại không đến từ chi phí lãi vay mà đến từ chi phí tài chính khác. Điều này cho thấy sức khỏe tài chính của doanh nghiệp vẫn đang ổn định.

Với thành quả từ 2 dự án Akari và Southgate, NLG báo lãi ròng gần 111 tỷ đồng trong quý 2/2022, gấp 2.4 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của NLG. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của NLG ghi nhận hơn 24,842 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, giá trị tồn kho các dự án tăng nhẹ 3%, lên hơn 16,012 tỷ đồng.

Giá trị tồn kho các dự án dở dang của NLG

Nguồn: NLG

Nợ phải trả của NLG tăng 20% so với đầu năm, lên gần 12,071 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu đến từ hai khoản mục là người mua trả tiền trước và vay nợ tài chính.

Cụ thể, các khoản ứng trước từ khách hàng có nhu cầu mua bất động sản từ Công ty tăng hơn 44%, lên gần 3,543 tỷ đồng. Trong khi đó, vay nợ tài chính tăng 23%, lên hơn 4,441 tỷ đồng. Trong đó, giá trị các khoản vay từ ngân hàng và phát hành trái phiếu lần lượt ghi nhận 1,920 tỷ đồng và 2,521 tỷ đồng, tăng 21% và 25% so với đầu năm.

Nguồn: vietstock.vn