07/04/2021

Chủ tịch Nam Long dự kiến tăng trưởng doanh thu 72%/năm trong 3 năm cho 2 mảng kinh doanh cốt lõi

Với phát triển quỹ đất và nhà ở, ông Nguyễn Xuân Quang đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trung bình 72%/năm cho 3 năm tới. Công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển các khu đô thị tích hợp, đánh dấu sự chuyển đổi từ đơn vị phát triển nhà ở “vừa túi tiền”.

Mô hình hoạt động của Nam Long được sắp xếp thành 4 mảng kinh doanh: Phát triển quỹ đất, phát triển nhà ở, xây dựng - dịch vụ và bất động sản thương mại.

Trong Báo cáo thường niên 2020 của Nam Long (HoSE: NLG), ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT cho biết đối với 2 mảng kinh doanh cốt lõi là phát triển quỹ đất và phát triển nhà ở, công ty sẽ gia tăng hiệu quả kinh doanh bằng việc lập chiến lược 3 - 5 - 10 năm. Ở ngắn hạn 3 năm, Nam Long dự kiến tăng trưởng doanh số trung bình 85%/năm và tăng trưởng doanh thu trung bình 72%/năm ở 2 mảng cốt lõi này.

Cũng theo thông điệp từ ông Quang, Nam Long sẽ tập trung phát triển các khu đô thị tích hợp như Southgate (Waterpoint giai đoạn 1- 165 ha), Mizuki 26 ha, Izumi City (Waterfront - 170 ha), Akari, Nam Long – Cần Thơ (43 ha)... Điều này nhằm chuyển đổi Nam Long dần từ đơn vị phát triển nhà ở “vừa túi tiền” thành nhà phát triển khu đô thị tích hợp.

Đơn vị: tỷ đồng

Công ty sẽ tăng trưởng thị phần nhà ở bằng cách phát triển thêm các phân khúc mới tại các quận ưu tiên của vùng TP HCM bên cạnh các dòng sản phẩm quen thuộc như Ehome, Flora, Valora. Đồng thời, công ty có thể mở rộng địa bàn ra Hà Nội và các đô thị cấp 2 có tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút lực lượng lao động có nhu cầu an cư lớn. Quỹ đất Nam Long hiện tại đạt 681 ha ở các địa phương như TP HCM, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hải Phòng...

Về đầu tư, Nam Long sẽ chuẩn hóa việc phân bổ và đầu tư vốn, xây dựng chiến lược huy động vốn chủ sở hữu thông qua các hoạt động kêu gọi vốn ngoại, M&A…Về tài chính, Nam Long sẽ tiếp tục tìm nguồn tài chính trong và ngoài nước ở cấp độ dự án. Hiện tại, Nam Long có 2 đối tác chiến lược đến từ Nhật Bản trong phát triển dự án là Hankyu Hanshin Properties và Nishitetsu Group.

Cũng trong năm 2021, Nam Long sẽ bước đầu đa dạng hóa tăng trưởng với việc chuẩn bị kế hoạch phát triển cho 2 mảng kinh doanh: phát triển hệ sinh thái (y tế, giáo dục) và phát triển bất động sản thương mại (văn phòng, bán lẻ).

Định hướng phát triển Nam Long 2021 - 2030. Nguồn: NLG

Nguồn: ndh.vn