21/01/2021

Thông báo thông tin liên quan đến việc cấp sổ chủ quyền

Thông báo về việc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật mẫu biểu xin cấp chủ quyền.

Công ty Cổ Phần NNH MIZUKI xin cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng dự án Valora Mizuki trong thời gian qua.

Công ty trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về việc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật các mẫu biểu, chuẩn bị thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Giấy Chủ Quyền”) cho Quý Khách hàng như sau:
Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các khách hàng sở hữu 33 căn nhà phố thương mại Valora Mizuki

 

 

(Nguồn: Nam Long Group (Hose: NLG))