Trưởng phòng cấp cao Đào tạo và Phát triển Nhân Tài

Ngày đăng tuyển: 05/03/2021

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ chính:

1.    Lập kế hoạch và năng lực của lực lượng lao động

 • Hỗ trợ thiết kế cơ cấu tổ chức;
 • Xác định các yêu cầu để phát hiện nhân tài và lập kế hoạch kế nhiệm;
 • Thiết kế và phát triển khung năng lực và chương trình dựa trên nhu cầu của tổ chức và cá nhân;
 • Tạo lộ trình phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí;
 • Làm việc với HRBP, HRM và HOD để xác định lập kế hoạch lực lượng lao động/ nhân sự; xác định các vị trí quan trọng, tài năng quan trọng và xây dựng năng lực dài hạn.
 • Phân tích & lập bản đồ nguồn nhân tài;
 • Xây dựng những nguyên tắc và triển khai kế hoạch phát triển cá nhân;
 • Đi đầu trong việc xác định, đánh giá, lập kế hoạch phát triển và đánh giá những người kế nhiệm;
 • Phối hợp với phòng ban Quản lý Nhân tài để lấy kết quả đánh giá năng lực lãnh đạo của các ứng viên;
 • Cung cấp phản hồi cho bộ phận Quản lý Nhân tài về các kỹ năng cần phát triển
 • Khởi xướng các phương pháp và thủ tục mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận.
 • Đảm bảo sự cải thiện không ngừng của vật liệu hiện có;

2.    Quản lý Hiệu suất:

 • Đảm bảo Tập đoàn có một hệ thống quản lý hiệu suất thực hành tốt nhất;
 • Phối hợp chặt chẽ với HRBP, các nhà quản lý để thiết lập và điều hành hệ thống quản lý hiệu suất;
 • Làm việc với HRBP, các nhà quản lý xem xét hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động của bộ phận/ cá nhân;
 • Xây dựng và cập nhật hệ thống theo dõi việc thực hiện;
 • Xây dựng kế hoạch hành động phù hợp. 

3.    Chương trình Quản trị viên tập sự

 • Thúc đẩy và triển khai các chương trình đào tạo và phát triển;
 • Phụ trách chương trình nội bộ dành cho Quản trị viên tập sự
 • Phối hợp với nhóm lãnh đạo/ HODs để phát triển và đánh giá kế hoạch phát triển cá nhân;
 • Quản lý chi phí của các chương trình.

4.    Quản lý văn hóa doanh nghiệp

 • Giám sát các chiến lược phát triển trong tổ chức, tập trung vào lãnh đạo, xây dựng đội ngũ và đo lường kết quả. 
 • Truyền thông, đo lường, pháp lý, công nghệ và các vấn đề đặc biệt liên quan đến văn hóa tổ chức.
 • Chịu trách nhiệm phát triển các tiêu chuẩn và thúc đẩy các hoạt động nâng cao quy trình hoạt động.
 • Chủ động trong việc lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện nội bộ.

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ chuyên môn:

 • Bằng cử nhân về Kinh doanh/ Quản trị Tổ chức, Kinh tế, Tài chính, Luật hoặc lĩnh vực liên quan

2. Kinh nghiệm làm việc:

 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý trong Bộ phận L&D, hoạt động nhân sự tổng hợp

3.    Chuyên môn:

 • Kỹ năng quản lý lương thưởng
 • Kiến thức về các nguyên tắc nhân sự và triển khai chiến lược nguồn nhân sự;
 • Kỹ năng nhận thức và phân tích - khả năng suy luận, kỹ năng toán học, trí nhớ đọc, kỹ năng viết, chú ý đến chi tiết;
 • Có tổ chức tốt, tham vọng, linh hoạt;
 • Có khả năng lãnh đạo sự thay đổi và phát triển không ngừng của tổ chức.
 • Kỹ năng đánh giá, chẩn đoán và phân tích
 • Kiến thức kinh doanh và lãnh đạo sự thay đổi 
 • Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ, tạo ảnh hưởng và giao tiếp
 • Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát
 • Có tư duy chiến lược, lãnh đạo và quản lý dự án
 • Tiếng Anh lưu loát.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Nam Long. Vui lòng nộp CV tại đây hoặc liên hệ Ms. Mỹ Duyên - Bộ phận Tuyển dụng (84 28) 54 16 17 18 – EXT 1404 để biết thêm chi tiết.

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn

Chào bạn,

Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Nam Long.

Bộ phận Tuyển dụng đang trong quá trình tiếp nhận và sàn lọc hồ sơ. Nếu hồ sơ của bạn đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 2 tuần để mời bạn tham dự các bước tiếp theo của quy trình tuyển dụng.

Nếu bạn không nhận được phản hồi, nghĩa là hồ sơ của bạn chưa phù hợp với vị trí bạn ứng tuyển. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin và liên hệ bạn khi có vị trí phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của bạn.

Một lần nữa cảm ơn bạn đã ứng tuyển việc làm tại Nam Long.

Bộ phận Tuyển dụng.