Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Trưởng Phòng Quản Lý và Kiểm Soát Chất Lượng Ho Chi Minh city 18/06/2021
Trưởng Phòng Cấp Cao Gắn Kết Nhân Sự Tp. Hồ Chí Minh 15/06/2021
Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh Tp. Hồ Chí Minh 15/06/2021
Chuyên viên cao cấp Phát triển Dự án Tp. Hồ Chí Minh 15/06/2021
Chuyên viên Pháp Lý Hoàn Thiện Tp. Hồ Chí Minh 03/06/2021
Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 03/06/2021
Giám Đốc Bán Lẻ (Khối BĐS Thương mại) Tp. Hồ Chí Minh 01/06/2021
Kỹ Sư Thiết Kế Hạ Tầng (CTY Liên Doanh) Tp. Hồ Chí Minh 21/05/2021
Kỹ sư thiết kế cơ điện (CTY Liên Doanh) Tp. Hồ Chí Minh 21/05/2021
Trợ lý Tổng Giám Đốc Nam Long Land Tp. Hồ Chí Minh 20/05/2021
Chuyên Viên Cấp Cao Tiền lương và Phúc lợi Tp. Hồ Chí Minh 10/05/2021
Trưởng Phòng Quản Lý Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 26/04/2021
Trưởng Phòng Quản lý Tài sản (BDS Thương mại) Tp. Hồ Chí Minh 14/04/2021
Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ Tp. Hồ Chí Minh 09/04/2021

Trưởng Phòng Quản Lý và Kiểm Soát Chất Lượng

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 18/06/2021

Trưởng Phòng Cấp Cao Gắn Kết Nhân Sự

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/06/2021

Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/06/2021

Chuyên viên cao cấp Phát triển Dự án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/06/2021

Chuyên viên Pháp Lý Hoàn Thiện

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 03/06/2021

Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 03/06/2021

Giám Đốc Bán Lẻ (Khối BĐS Thương mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 01/06/2021

Kỹ Sư Thiết Kế Hạ Tầng (CTY Liên Doanh)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 21/05/2021

Kỹ sư thiết kế cơ điện (CTY Liên Doanh)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 21/05/2021

Trợ lý Tổng Giám Đốc Nam Long Land

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 20/05/2021

Chuyên Viên Cấp Cao Tiền lương và Phúc lợi

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/05/2021

Trưởng Phòng Quản Lý Kỹ Thuật

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 26/04/2021

Trưởng Phòng Quản lý Tài sản (BDS Thương mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/04/2021

Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/04/2021