Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Chuyên Viên Cấp Cao Quản lý Vận Hành Tp. Hồ Chí Minh 19/11/2021
Giám Đốc, Tài Chính và Kế Toán NLL Tp. Hồ Chí Minh 09/11/2021
Chuyên Viên Pháp Lý (Bất Động Sản Thương Mại) Tp. Hồ Chí Minh 04/11/2021
Trưởng phòng Cấp Cao Chi Phí & Hợp Đồng Tp. Hồ Chí Minh 04/11/2021
Trưởng Phòng Cấp Cao, Thu Hút Nhân Tài Tp. Hồ Chí Minh 04/11/2021
Giám Sát, Quản Lý Nguồn Vốn Tp. Hồ Chí Minh 04/11/2021
Giám Đốc Tuân Thủ, Pháp Lý & Rủi Ro Tp. Hồ Chí Minh 04/11/2021
Giám Đốc Bán Lẻ (Khối BĐS Thương mại) Tp. Hồ Chí Minh 02/11/2021
Kiến Trúc Sư Cảnh Quan Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 09/09/2021
Trợ lý Cấp Cao Văn phòng HĐQT Tp. Hồ Chí Minh 01/07/2021

Chuyên Viên Cấp Cao Quản lý Vận Hành

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 19/11/2021

Giám Đốc, Tài Chính và Kế Toán NLL

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/11/2021

Chuyên Viên Pháp Lý (Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 04/11/2021

Trưởng phòng Cấp Cao Chi Phí & Hợp Đồng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 04/11/2021

Trưởng Phòng Cấp Cao, Thu Hút Nhân Tài

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 04/11/2021

Giám Sát, Quản Lý Nguồn Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 04/11/2021

Giám Đốc Tuân Thủ, Pháp Lý & Rủi Ro

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 04/11/2021

Giám Đốc Bán Lẻ (Khối BĐS Thương mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/11/2021

Kiến Trúc Sư Cảnh Quan Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/09/2021

Trợ lý Cấp Cao Văn phòng HĐQT

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 01/07/2021