Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Trưởng Phòng Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 09/10/2020
Huấn Luyện Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 09/10/2020
Giám Sát Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 09/10/2020
Giám Đốc Vận hành và Quản lý tài sản Tp. Hồ Chí Minh 09/10/2020
Chuyên viên Chăm Sóc Khách Hàng Tp. Hồ Chí Minh 05/10/2020
Giám Đốc Khối Bất Động Sản Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 28/09/2020
Giám Đốc Phát Triển Dự Án (Khối Bất Động Sản Thương Mại) Tp. Hồ Chí Minh 07/09/2020
Trưởng Phòng Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh 27/08/2020
Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thiết Kế Cơ Điện Tp. Hồ Chí Minh 25/08/2020
Trưởng Bộ Phận Thiết Kế Hạ Tầng Ho Chi Minh city 24/08/2020
Phó Giám Đốc Khối 1 (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 24/07/2020

Trưởng Phòng Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/10/2020

Huấn Luyện Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/10/2020

Giám Sát Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/10/2020

Giám Đốc Vận hành và Quản lý tài sản

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/10/2020

Chuyên viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 05/10/2020

Giám Đốc Khối Bất Động Sản Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 28/09/2020

Giám Đốc Phát Triển Dự Án (Khối Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/09/2020

Trưởng Phòng Xây Dựng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 27/08/2020

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thiết Kế Cơ Điện

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 25/08/2020

Trưởng Bộ Phận Thiết Kế Hạ Tầng

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 24/08/2020

Phó Giám Đốc Khối 1 (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 24/07/2020