Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Giám Đốc Tiếp Thị Ho Chi Minh city 25/04/2022
Giám Đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Nam Khang Tp. Hồ Chí Minh 30/03/2022
Kế toán tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 25/03/2022
Giám sát Quản Lý Nguồn Vốn Tp. Hồ Chí Minh 15/03/2022
Trưởng phòng Pháp Lý (Bất Động Sản Thương Mại) Tp. Hồ Chí Minh 10/03/2022
Giám Đốc Bán Lẻ (Khối BĐS Thương mại) Tp. Hồ Chí Minh 10/03/2022
Trưởng Phòng Quản Lý Vận Hành Bất Động Sản Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 10/03/2022

Giám Đốc Tiếp Thị

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 25/04/2022

Giám Đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Nam Khang

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/03/2022

Kế toán tổng hợp

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 25/03/2022

Giám sát Quản Lý Nguồn Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/03/2022

Trưởng phòng Pháp Lý (Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/03/2022

Giám Đốc Bán Lẻ (Khối BĐS Thương mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/03/2022

Trưởng Phòng Quản Lý Vận Hành Bất Động Sản Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/03/2022