11/03/2021

Chương trình :"Trải nghiệm sông nước, rước lộc liền tay"

Thể lệ chương trình rút thăm trúng thưởng

 • Tên chương trình: “TRẢI NGHIỆM SÔNG NƯỚC, RƯỚC LỘC LIỀN TAY”.
 • Thời gian: Từ ngày 12/03/2021 đến ngày 27/03/2021.
 • Hình thức khuyến mại: Rút thăm may mắn xác định trúng thưởng.
 • Tổng giải thưởng: 30 giải may mắn mỗi giải trị giá 01 chỉ vàng.
 • Đối tượng chương trình khuyến mại: Tất cả Khách hàng và Nhân viên tư vấn của Khách hàng đến tham quan Nhà mẫu tại dự án WATERPOINT.

Cách thức & điều kiện tham gia

 • Bước 1: Khách hàng đến trực tiếp Nhà mẫu, Nhân viên tư vấn sẽ đăng ký thông tin Khách hàng vào “Phiếu phục vụ Khách hàng”. Lễ tân Nhà mẫu sẽ ký xác nhận trên “Phiếu phục vụ Khách hàng”, sau đó sẽ phát cho mỗi Khách hàng 01 phiếu rút thăm trúng thưởng.
 • Bước 2: Khách hàng và Nhân viên tư vấn điền đầy đủ thông tin hợp lệ vào hai liên của phiếu rút thăm trúng thưởng.
 • Bước 3: Khách hàng bỏ “Phần rút thăm bỏ vào thùng phiếu” vào thùng rút thăm Ban tổ chức đặt tại Sale gallery, và giữ lại “Phần dành cho khách hàng” để đối chiếu khi trúng thưởng.
 • Khách hàng điền đầy đủ thông tin CMND/CCCD/PASSPORT vào phiếu rút thăm tại buổi tham quan để làm căn cứ. Mọi thông tin trúng thưởng không có thông tin CMND/CCCD/PASSPORT hoặc không chính xác là không hợp lệ

Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

 • Phiếu rút thăm hợp lệ là phiếu điền đầy đủ thông tin Khách hàng và thông tin Nhân viên tư vấn vào hai liên của phiếu rút thăm. Thông tin của phần Khách hàng giữ và phần phiếu được rút trúng phải trùng khớp.
 • Mỗi Khách hàng chỉ được phép đăng ký trên 01 phiếu rút thăm/ngày và chỉ được trúng tối đa 01 giải/tuần.
 • Tổng bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu rút thăm) phát hành: tùy thuộc vào lượng Khách tham quan.

Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng

 • Bốc thăm hàng tuần vào mỗi 10h sáng thứ 7, từ ngày 10/03/2021 đến ngày 27/03/2021, dưới sự giám sát của đại diện Nam Long, Khách hàng, Nhân viên tư vấn.
 • Địa điểm bốc thăm: WATERPOINT Sale gallery.
 • Mỗi tuần có 10 giải may mắn: 05 giải cho Khách hàng và 05 giải cho Nhân viên tư vấn đi kèm.
 • Các phiếu rút thăm không trúng giải đợt này sẽ không được tiếp tục sử dụng để rút thăm cho đợt sau.

Thông báo trúng thưởng

Vào lúc rút thăm, sẽ xác định và thông báo Khách hàng và Nhân viên tư vấn trúng thưởng ngay tại sự kiện. Trường hợp người trúng thưởng không có mặt tại thời điểm rút thăm, trong vòng 07 ngày từ ngày rút thăm, Ban tổ chức sẽ gọi điện thoại thông báo cho Nhân viên tư vấn của Khách hàng trúng thưởng theo thông tin Khách hàng đã đăng ký.

Cách thức và thủ tục trao thưởng

 • Địa điểm trao thưởng: WATERPOINT Sale gallery.
 • Cách thức trao thưởng: Giải thưởng sẽ trao bằng hiện vật, không quy đổi thành tiền.
 • Thủ tục trao thưởng: Khi nhận thưởng Khách hàng và Nhân viên kinh tư vấn mang theo phần phiếu “Phần dành cho Khách hàng” để đối chứng và xuất trình giấy CMND/PASSPORT có thông tin trùng khớp với thông tin đã đăng ký trên phiếu.
 • Thời hạn kết thúc trao thưởng: 03/04/2021.
 • Nguồn: Nam Long Group (Hose: NLG)