22/03/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) không liên quan đến Công ty tài chính Nam Long

Vừa qua trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng có đăng thông tin “Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính Nam Long”. Công ty CPĐT Nam Long (HOSE: NLG) nói riêng và tập đoàn Nam Long nói chung khẳng định không có bất kỳ mối liên quan nào đến Công ty tài chính Nam Long. Chúng tôi kính thông báo để Quý cổ đông, Quý khách hàng được rõ và yên tâm.

Mọi thông tin liên quan đến Công ty CPĐT Nam Long (HOSE: NLG), ngành nghề chính: phát triển bất động sản, khu đô thị vui lòng xem trên 
Website: http://namlongvn.com/
Facebook: https://facebook.com/namlong.ic

(Nguồn: Nam Long Group (Hose: NLG))