23/05/2019

Dấu ấn 5 năm hợp tác Nhật Bản - Nam Long Group qua các con số

Sau 5 năm hợp tác cùng đối tác Nhật triển khai 6 dự án, các sản phẩm nhà ở của Nam Long Group (HOSE: NLG) đã cho thấy sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng.