23/01/2019

NLG: Năm 2018 lãi ròng 761 tỷ đồng, số dư tiền chiếm 22% tổng tài sản

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của NLG đạt gần 9.572 tỷ đồng, tăng 21% so với hồi đầu năm, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 2.100 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản.

CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 bao gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất.
Theo đó, đối với báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ), quý IV doanh thu thuần đạt gần 419 tỷ đồng, giảm 1%; lợi nhuận sau thuế gần 812 tỷ đồng, tăng 651% so với cùng kỳ năm trước. Theo NLG lợi nhuận công ty mẹ tăng mạnh do phần lãi hoạt động tài chính (cổ tức được nhận và lãi từ các khoản đầu tư). 

Lũy kế cả năm doanh thu thuần công ty mẹ đạt hơn 943 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.086 tỷ đồng, tăng 86,9% so với năm 2017. 

Đối với hợp nhất, quý IV/2018, doanh thu thuần đạt 813,5 tỷ đồng, giảm 47%; lợi nhuận sau thuế 125,8 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. NLG cho biết, kết quả kinh doanh quý IV/2018 giảm 31% do số lượng sản phẩm bàn giao giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần trong kỳ giảm đến 47% do các dự án mới như Mizuki, EhomeS Nam Sài Gòn, Valora Island … đang trong quá trình xây dựng. Các dự án cũ Fuji, Kikyo Valora, Kikyo Flora đã dần hoàn tất tiến độ giao nhà trong quý III/2018. Doanh thu trong quý phần lớn được đóng góp từ bàn giao căn hộ với tổng số tiền 428 tỷ đồng chiếm 53% và bàn giao biệt thự với tổng số tiền 84 tỷ đồng chiếm 10%.

Lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần đạt gần 3.554 tỷ đồng, tăng hơn 12%; lợi nhuận gộp đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 15,8%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ gần 761 tỷ đồng, tăng 42,2% so với năm 2017. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu theo NLG đạt 3.509 đồng cho năm 2018.

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của NLG đạt gần 9.572 tỷ đồng, tăng 21% so với hồi đầu năm, tương đương tăng khoảng 1.666 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền hơn 2.100 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản. Tổng tài sản tăng chủ yếu do tăng đầu tư vào công ty liên kết và công ty liên doanh (tăng 931 tỷ đồng); tăng phải thu ngắn hạn khác hơn 800 tỷ đồng (tạm ứng mua cổ phần 802 tỷ đồng).

(Nguồn: bizlive)