22/10/2018

NLG: Quý 3 bội thu với lãi ròng hơn 420 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2018 của CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG), kết quả kinh doanh kỳ này tăng trưởng được tính bằng lần so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2018 của NLG. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của NLG

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3/2018 đạt hơn 1,330 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ doanh thu bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự tăng đột biến với 1,786 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ chỉ có 758 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng cao gấp 3 lần với hơn 692 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp sắp chạm mốc 638 tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 10% khi đạt xấp xỉ 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại cao gấp 3 lần so với cùng kỳ, ghi nhận 12 tỷ đồng, trong đó có 10 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 50% và 33%, ghi nhận 45 tỷ đồng và 56 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3 của NLG có thể đánh giá là bội thu khi lợi nhuận thuần đạt hơn 560 tỷ đồng, lãi ròng đạt 420 tỷ đồng, gấp 6 lần và gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2017. Đây cũng là quý mà NLG đạt lợi nhuận cao nhất kể từ khi niêm yết.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần tăng trưởng hơn 67% với 2,740 tỷ đồng, lãi ròng thu về 635 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 80% và thực hiện được 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nguồn: Vietstock.vn