23/07/2018

Nam Long lãi trung bình mỗi ngày 2,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay thấp

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm.

So với cùng kỳ 2017, doanh thu thuần của công ty giảm 13% còn 871 tỷ đồng do quý II năm trước, Nam Long có phát sinh phần chuyển nhượng dự án Nguyên Sơn 26 ha. Năm nay, doanh thu chủ yếu đóng góp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, với việc bàn giao các biệt thự Valora Fuji, Valora Kikyo, nhà phố Long An 36 ha với tổng số tiền 401 tỷ đồng, chiếm 46% doanh thu. Căn hộ EhomeS Phú Hữu, Flora Fuji cũng được bàn giao trong quý là 250 tỷ đồng, chiếm 26% tỷ trọng.

Do giá vốn hàng bán tăng 7,8% khiến lợi nhuận gộp giảm còn 363 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu thuần ở mức cao, đạt 42%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 235,6 tỷ đồng, tức trung bình công ty lãi khoảng 2,6 tỷ đồng/ngày. EPS tương ứng 949 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 1.410 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, tiền bán đất, nhà phố, biệt thự và căn hộ của Nam Long tăng trưởng vượt bậc, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ các dịch vụ khác đã cung cấp cũng tăng cao, gấp 4,8 lần.

Doanh thu tài chính trong 6 tháng đầu năm cũng tăng 52%, ghi nhận chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng (42,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, các loại chi phí tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 24%, còn 298,5 tỷ đồng. EPS tương ứng 1.102 đồng.

Nam Long có nguồn tiền và tương đương tiền khá dồi dào với 2.518 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Ngoài ra, công ty còn có 113 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, gấp 1,9 lần.

Tính đến cuối kỳ, công ty vay nợ ngắn hạn và dài hạn 1.026,7 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,23 lần. Công ty cổ phần chứng khoán TP HCM (HSC) đánh giá lợi thế của Nam Long là một trong số ít những doanh nghiệp bất động sản có tỷ lệ nợ vay rất thấp và ít bị ảnh hưởng bởi biến động lãi suất hơn các doanh nghiệp cùng ngành.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 793 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.099 tỷ đồng.

Theo Người đồng hành.