23/12/2016

Flora Anh Đào đạt chứng nhận dự án an toàn chịu lực

Viện khoa học công nghệ vừa qua đã cấp Giấy Chứng Nhận An Toàn Chịu lực cho dự án FLORA ANH ĐÀO của Nam Long.

.