BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

Vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý & Khai thác Bất động sản Thương mại

Giám đốc: Võ Hoàng Hiển (Mr.) – 090 810 6869

Chuyên Viên: Trương Thị Vân (Ms.) – 093 338 1086

Trợ Lý GĐ: Nguyễn Thu Hiền (Ms.) – 090 473 2723