BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

Vui lòng liên hệ:

BĐS Văn Phòng, Hệ sinh thái (Giáo Dục, Y Tế)

  • Trưởng phòng cấp cao, Phát triển kinh doanh: Ms. Huỳnh Thị Thanh Trúc - 090 784 7684
  • Chuyên viên cấp cao, Phát triển kinh doanh: Mr. Đỗ Thiên Long - 096 868 1795

Bất Động Sản Bán Lẻ

  • Trưởng phòng, Tiếp thị & Cho thuê: Ms. Lương Thị Phương Dung - 093 836 9269