Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: KỸ SƯ DỰ ÁN

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Project Development Director

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Thư Ký Giám Đốc – Thành Thạo Tiếng Nhật ( Công Ty Thành Viên - Tập Đoàn Nam Long )

Nơi làm việc: Ho Chi Minh City

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Cấp Cao Hỗ Trợ Kinh Doanh & Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Project Manager, Landscaping ( Working At Member Company of Nam Long Group )

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Building Project Legal Support ( Working at Member Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Project Manager (Working At Member Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Digital & Social Marketing

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình - M & E ( Dự Án: Waterpoint - Bến Lức, Long An )

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Quản Lý Dự Án & Phát Triển Sản Phẩm ( Bất Động Sản)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Phó Giám Đốc Khối Quản Lý Thiết Kế

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý Dự Án (Dự Án và Đất)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 03

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án (Mảng kiến trúc)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: