Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Kiến Trúc Sư Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 21/09/2018
Chuyên Viên Thẩm Định Dự Toán ( phần MEP) Tp. Hồ Chí Minh 21/09/2018
Trưởng Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh 14/09/2018
Chuyên Viên Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh 14/09/2018
Phó Giám Đốc Tài Chính Tp. Hồ Chí Minh 14/09/2018
Giám Đốc Quản Lý QS và Hợp Đồng Tp. Hồ Chí Minh 14/09/2018
Giám Đốc IT Tp. Hồ Chí Minh 14/09/2018
Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án Mới Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Trưởng Phòng C&B Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Kỹ sư dự án Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Kỹ Sư Hạ Tầng Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật (Dự án Water Point) Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Khu Dân Cư Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Và Phát Triển BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Hỗ Trợ Pháp Lý Công Trình Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Cảnh Quang Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Thư ký Giám Đốc (Tiếng Nhật) Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Kế Toán Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018

Kiến Trúc Sư Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 21/09/2018

Chuyên Viên Thẩm Định Dự Toán ( phần MEP)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 21/09/2018

Trưởng Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/09/2018

Chuyên Viên Quản Lý Danh Mục Đầu Tư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/09/2018

Phó Giám Đốc Tài Chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/09/2018

Giám Đốc Quản Lý QS và Hợp Đồng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/09/2018

Giám Đốc IT

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/09/2018

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án Mới

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Trưởng Phòng C&B

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Kỹ sư dự án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Kỹ Sư Hạ Tầng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật (Dự án Water Point)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Khu Dân Cư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Và Phát Triển BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Hỗ Trợ Pháp Lý Công Trình

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Cảnh Quang

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Thư ký Giám Đốc (Tiếng Nhật)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Kế Toán Tổng Hợp

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018