Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Thành Viên (Cộng Tác Viên) Tp. Hồ Chí Minh 1
Chuyên viên Quản Lý Giỏ Hàng Tp. Hồ Chí Minh 1
Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 1
Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 06

Vị trí tuyển dụng: Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Thành Viên (Cộng Tác Viên)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 1

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản Lý Giỏ Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 1

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 1

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 06

Ngày hết hạn: