Giám Đốc Tuân Thủ, Pháp Lý & Rủi Ro

Ngày đăng tuyển: 04/11/2021

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ chính:

1. Thiết lập định hướng chiến lược, mục tiêu, ngân sách, chính sách và thủ tục.

 • Là cố vấn đáng tin cậy của Tổng Giám Đốc Tập Đoàn cho các vấn đề, con người và quy trình liên quan đến rủi ro, tuân thủ, quy định.
 • Xây dựng và quản lý việc thực hiện tuân thủ, pháp lý & rủi ro.
 • Xây dựng, thực hiện, kiểm soát, cập nhật các chính sách và quy trình hoạt động của công ty trong việc tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
 • Soạn thảo, xem xét và chuẩn hóa các hồ sơ pháp lý của công ty.

2. Dẫn dắt và thực hiện các hoạt động vận hành

Tuân Thủ

 • Giám sát và dẫn dắt việc thực hiện cơ chế tuân thủ cho công ty.
 • Cung cấp hướng dẫn để thực hiện đúng, giải thích về mặt pháp lý/quy định/chính sách áp dụng cho nội bộ và bên ngoài.
 • Giám sát và báo cáo việc thực hiện phù hợp với các quy định, quy tắc và tiêu chuẩn của luật định.

Pháp Lý Doanh Nghiệp

 • Xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty, Ban điều hành, các Khối phòng ban và Đơn vị kinh doanh.
 • Dẫn dắt và giám sát các hoạt động pháp lý để đảm bảo các mục tiêu, chiến lược và các hoạt động ưu tiên của công ty.
 • Tham gia tư vấn pháp lý trong mọi lĩnh vực hoạt động của công ty.
 • Phân tích rủi ro pháp lý, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra đối với các dự án đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, ban hành các nội quy, quy chế của Công ty.
 • Soạn thảo, xem xét và thẩm định tính pháp lý của các văn bản / hợp đồng ký kết, tham gia đàm phán với các đối tác.
 • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp lý, điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty. Đảm bảo tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
 • Xây dựng và cung cấp các chiến lược pháp lý để bảo vệ công ty trước pháp luật. Thay mặt Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các thủ tục pháp lý liên quan.
 • Cập nhật các thay đổi liên quan đến pháp lý mà có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cho Ban điều hành của công ty.
 • Thực hiện nghiên cứu pháp lý để xác định các vấn đề phát sinh từ hoạt động kinh doanh, sự kiện vận hành, nghiên cứu và xem xét các luật định hiện hành/luật mới/quy định có liên quan tại Việt Nam và thông báo cho nhân viên có liên quan để áp dụng theo luật định.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ về các hoạt động pháp lý, rủi ro và các vụ kiện tụng theo quy định hoặc khi được yêu cầu.

Quản lý rủi ro

 • Giám sát và lãnh đạo việc thực hiện Quản lý rủi ro và đảm bảo việc xác định, đánh giá, quy trình và công cụ thực hiện được hiệu quả, toàn diện và được áp dụng nhất quán trong Tập Đoàn.
 • Cung cấp tư vấn rủi ro và đưa ra các chiến lược giảm thiểu rủi ro.    

3. Quản lý các bên liên quan

 • Quản lý và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan bao gồm các đối tác, chính phủ, cố vấn bên ngoài hoặc kiểm toán viên về tất cả các vấn đề tuân thủ, pháp lý và rủi ro.

4. Tạo môi trường nhận thức lành mạnh

 • Thúc đẩy việc thực hiện tốt nhất về pháp lý, tuân thủ và quản lý rủi ro trong công ty
 • Là hình mẫu tạo ra văn hóa làm việc tích cực, hiệu suất cao và đảm bảo các giá trị cốt lõi của Nam Long được tôn vinh.
 • Đảm bảo quản trị vượt trội và ứng xử có tính liêm chính cao.
 • Huấn luyện, phát triển, động viên và tạo cơ hội phát triển cho nhân viên trong bộ phận.
   

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Luật.

2. Kinh nghiệm làm việc:

 • Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tuân thủ, Pháp lý, Quản lý rủi ro, trong đó có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý tương đương.
 • Có kinh nghiệm tư vấn luật bất động sản, luật nhà ở, luật thương mại và doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, tài chính ngân hàng.
 • Tiếng Anh thành thạo.

3. Chuyên môn:

 • Có kiến thức sâu về Tuân thủ, Pháp lý và Rủi ro
 • Có thành tích vững mạnh đã được chứng minh trong việc xây dựng và quản lý mối quan hệ
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích mạnh mẽ
 • Giảm thiểu và dự đoán rủi ro
 • Có chuyên môn cao trong các ngành cụ thể với thành tích đã được chứng minh trong các quá trình quản lý sự thay đổi
 • Chú trọng vào quản lý và phát triển dự án vững mạnh. Có đạo đức nghề nghiệp và năng lực làm việc trình độ cao.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Nam Long. Vui lòng nộp CV tại đây hoặc liên hệ Ms. Đoan Châu - Bộ phận Tuyển dụng (84 28) 54 16 17 18 – EXT 1415 để biết thêm chi tiết.
 

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn

Chào bạn,

Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Nam Long.

Bộ phận Tuyển dụng đang trong quá trình tiếp nhận và sàn lọc hồ sơ. Nếu hồ sơ của bạn đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 2 tuần để mời bạn tham dự các bước tiếp theo của quy trình tuyển dụng.

Nếu bạn không nhận được phản hồi, nghĩa là hồ sơ của bạn chưa phù hợp với vị trí bạn ứng tuyển. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin và liên hệ bạn khi có vị trí phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của bạn.

Một lần nữa cảm ơn bạn đã ứng tuyển việc làm tại Nam Long.

Bộ phận Tuyển dụng.