Trưởng phòng Cấp Cao Chi Phí & Hợp Đồng

Ngày đăng tuyển: 25/06/2021

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ chính.

1. Thiết lập SOP Chi phí & Hợp đồng và thường xuyên theo dõi, cập nhật và đảm bảo tuân thủ theo tiến độ của công ty.

2. Lập Dự toán / Ngân sách xây dựng cho từng dự án và thường xuyên cập nhật và kiểm soát chi phí của dự án.

3. Chuẩn bị ngân sách hàng năm cho bộ phận Chi phí & Hợp đồng và tham gia vào kế hoạch kinh doanh của công ty, và các chính sách của Nhóm

4. Quản lý Chi phí và Hợp đồng:

 • Cung cấp dự toán chi phí ngân sách cho FS và từng giai đoạn của các giai đoạn thiết kế
 • Kiểm soát chi phí thường xuyên trong thiết kế và thực hiện; Kế hoạch so với Thực tế
 • Khuyến nghị và tham gia vào VE
 • Thiết lập kế hoạch mua sắm tổng thể và chi tiết cho từng dự án và tuân thủ các quy định của dự án
 • Sơ tuyển và thiết lập danh sách các nhà cung cấp chính gồm các nhà tư vấn, nhà thầu và nhà cung cấp. Và đánh giá và cập nhật thường xuyên.
 • Chịu trách nhiệm về quy trình đấu thầu, tài liệu và giải thưởng một cách chuyên nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm quản lý hợp đồng, quản lý các khiếu nại của nhà thầu & chứng nhận và giám sát việc thanh toán.
 • Chịu trách nhiệm về thư chấp nhận, Hợp đồng, VO và Tài khoản cuối cùng trên cơ sở kịp thời.

5. Chịu trách nhiệm quản lý các Hợp đồng Dịch vụ & Chung giữa Nam Long và các công ty Liên doanh.

6. Tham gia vào quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp, nhà thầu và những người khác

7. Chịu trách nhiệm tổng hợp, thông tin và phân tích cơ sở dữ liệu chi phí. Làm việc với CNTT để sử dụng những thông tin này cho việc ra quyết định

8. Phát triển CNTT cho C&C để tạo điều kiện cho công việc và hiệu quả.

9. Cung cấp huấn luyện và đào tạo đội hiện có
 

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ chuyên môn/Bằng cấp: 

 • Cử Nhân về thẩm định dự toán

2. Kinh nghiệm làm việc: 

 • Ít nhất 12 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực quản lý ngân sách, hợp đồng tại các công ty tập đoàn hoặc là chuyên gia tư vấn.

3. Kiến thức chuyên môn:

 • Thiết lập ngân sách kiểm soát dự án.
 • Thẩm định xây dựng.
 • Ước tính khối lượng công việc
 • Kiến thức về quản lý hợp đồng, ngân sách, xây dựng
 • Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin
 • Khả năng làm việc chi tiết và chính xác
 • Thành thạo các dự án phần mềm chuyên dụng
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý
 • Xử lý văn bản và báo cáo (tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Tiếng anh lưu loát

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Nam Long. Vui lòng nộp CV tại đây hoặc liên hệ Mr. Duy Anh - Bộ phận Tuyển dụng (84 28) 54 16 17 18 – EXT 1408 để biết thêm chi tiết.
 

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn

Chào bạn,

Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Nam Long.

Bộ phận Tuyển dụng đang trong quá trình tiếp nhận và sàn lọc hồ sơ. Nếu hồ sơ của bạn đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 2 tuần để mời bạn tham dự các bước tiếp theo của quy trình tuyển dụng.

Nếu bạn không nhận được phản hồi, nghĩa là hồ sơ của bạn chưa phù hợp với vị trí bạn ứng tuyển. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin và liên hệ bạn khi có vị trí phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của bạn.

Một lần nữa cảm ơn bạn đã ứng tuyển việc làm tại Nam Long.

Bộ phận Tuyển dụng.