07/02/2024

Nam Long sẽ nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN

Ngày 06/02/2024, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 67/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long

Mức phạt là: 92.500.000 VNĐ (chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)

Nam Long đã nhận thức được các lỗi vi phạm hành chính và sẽ nhanh chóng nghiêm chỉnh thực hiện theo quyết định của UBCK nhà nước, đồng thời rút kinh nghiệm và tuân thủ tốt hơn trong tương lai.

Nguồn: Nam Long Group (HOSE:NLG)