12/09/2023

Thông báo thông tin liên quan đến việc cấp sổ chủ quyền dự án Mizuki Park

Thông báo về việc cập nhật thông tin và cung cấp hồ sơ cá nhân, ký Bản vẽ  và nộp các Biểu mẫu để hoàn tất hồ sơ xin cấp chủ quyền căn hộ dự án Mizuki Park - Block MP6, MP7, MP8.

Lời đầu tiên, Công ty Cổ Phần NNH MIZUKI (“Chủ đầu tư”) trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng dự án Flora Mizuki trong thời gian qua.
Dự án Mizuki Park Block MP6; MP7; MP8 sau khi bàn giao căn hộ đến Quý Khách hàng đã được Công ty xúc tiến các thủ tục với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Giấy chủ quyền”) cho Quý Khách hàng. 
Nhằm hoàn tất hồ sơ xin cấp Giấy chủ quyền theo quy định Nhà nước, Công ty trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc cập nhật thông tin và cung cấp hồ sơ của chủ sở hữu căn hộ như sau:

(Nguồn: Nam Long Group (Hose: NLG))