16/12/2020

Hành trình một năm tiếp sức thế hệ trẻ của Tập đoàn Nam Long

Với sứ mệnh “Kiến tạo môi trường sống mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng”, năm qua, Tập đoàn Nam Long đã mang đến nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Nguồn: Zingnews.vn