22/04/2020

Nam Long: Lãi ròng quý 1 hơn 110 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2020 với doanh thu thuần và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 25% và 600%.

Kết quả kinh doanh quý 1 của NLG
      Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của NLG


Trong quý 1/2020, Nam Long mang về hơn 416 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ của Nam Long gấp 4.7 lần cùng kỳ, đạt 178 tỷ đồng; doanh thu bán đất, nhà phố, biệt thự và căn hộ đạt 144 tỷ đồng nhờ Nam Long đã tiếp tục hoàn tất và bàn giao cho khách hàng các dự án Flora Novia và nhà phố, biệt thự Valora Island.

Cơ cấu doanh thu của Nam Long trong quý 1/2020.

Đvt: %

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của NLG


Bên cạnh đó, Nam Long còn ghi nhận thêm gần 39 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh, liên kết, tăng hơn 300% so với cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty đạt 130 tỷ đồng, tăng đến 600% so cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do không có khoản lãi lớn từ lợi nhận khác như quý 1/2019, mà lãi ròng của Nam Long chỉ đạt hơn 110 tỷ đồng, giảm gần 24%.   

Cuối quý 1/2020, tổng tài sản của Nam Long đạt 10,931 tỷ đồng, nhích nhẹ 26 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 7,781 tỷ đồng, giảm 2%; tài sản dài hạn đạt 3,149 tỷ đồng, tăng 6%.

Cơ cấu tài chính của NLG tại ngày 31/03/2020 tương đối ổn định khi nợ phải trả ngắn hạn của Công ty chỉ bằng 38% tài sản ngắn hạn. Hơn nữa, người mua trả tiền trước ngắn hạn lại chiếm phần lớn trong nợ ngắn hạn của Công ty (hơn 49%), đạt 1,458 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NLG bật tăng tăng hơn 15% từ ngày 24/04 đến nay, hiện đang giao dịch tại mức giá 21,500 đồng/cp (kết phiên 21/04), khối lượng giao dịch bình quân đạt 688,609 cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu NLG từ năm 2019 đến nay

(Nguồn: VietstockFinance)