04/07/2018

Tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đầu tư vào Hải Phòng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tặng hoa lưu niệm

Tại buổi làm việc, ông Steven Chu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo UBND thành phố. Đồng thời giới thiệu một số nét sơ lược về Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long với hoạt động chính là kinh doanh nhà ở và mong muốn hợp tác với thành phố Hải Phòng để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình giới thiệu một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó nhấn mạnh: Hải Phòng là thành phố Cảng biển, là cửa ngõ ra biển lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam; là trung tâm công nghiệp, trung tâm logistic lớn, với số dân hơn 2 triệu người; trong thời gian tới, nhu cầu về nhà ở cho người dân địa phương và người lao động trong nước và nước ngoài tăng lên rất nhiều. Do đó, nhu cầu về nhà ở và bất động sản rất lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình hoan nghênh Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã đến làm việc với UBND thành phố Hải Phòng và cảm ơn lãnh đạo Công ty cung cấp những thông tin hữu ích. Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty đầu tư vào Hải Phòng. Phó Chủ tịch Thường trực giao các cơ quan chuyên môn đánh giá cụ thể, báo cáo UBND thành phố để hợp tác với Công ty trong thời gian tới.

 

  Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Thành phố Hải Phòng