27/06/2018

Nam Long phát hành trái phiếu trị giá 660 tỉ đồng

Đợt phát hành được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo, công ty dịch vụ bảo lãnh trực thuộc Tập đoàn Phát triển Hạ tầng tư nhân (Private Infrastructure Development Group - PIDG) chuyên cung cấp bảo lãnh bằng đồng nội tệ để cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng tại khu vực châu Phi cận Sahara, Nam Á và Đông Nam Á cũng như cung cấp bảo lãnh bằng đô la Mỹ.

Đợt phát hành này đánh dấu lần bảo lãnh trái phiếu bằng đồng nội tệ đầu tiên của GuarantCo tại Việt Nam, trong đó Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đóng vai trò là đại lý thu xếp phát hành.

Lượng trái phiếu phát hành có lãi suất cố định 6,5%/năm và kỳ hạn 7 năm. Ngày phát  hành là 19-6-2018 và ngày đáo hạn là 19-6-2025.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.