23/01/2018

Nam Long (NLG) báo lãi kỷ lục 756 tỷ đồng trong năm 2017

Năm 2017 Nam Long cũng vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

 


CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

Riêng quý 4/2017 doanh thu thuần đạt 1.524 tỷ đồng, tăng 77% so với quý 4/2016, nâng tổng doanh thu cả năm lên 3.161 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu của Nam Long bao gồm 2.239 tỷ đồng doanh thu từ bán đất, nhà phố, biệt thự và căn hộ, chiếm hơn 70% tổng doanh thu; doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án đạt 838 tỷ đồng, chiếm trên 26% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu từ các dịch vụ, xây dựng và cho thuê bất động sản.

Nam Long (NLG) báo lãi kỷ lục 756 tỷ đồng trong năm 2017 - Ảnh 1.

Doanh thu tài chính trong quý 4 tăng vọt lên gần 30 tỷ đồng trong khi quý 4/2016 thu gần 14 tỷ đồng. Trên BCTC công ty ghi nhận, khoản tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm còn trên 2.080 tỷ đồng,  trong đó tiền gửi ngân hàng tăng gần 140 tỷ đồng, lên mức 525 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng tăng hơn 1000 tỷ đồng, lên mức 1.548 tỷ đồng.

Tổng doanh thu tài chính cả năm đạt gần 95 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 2016.

Nam Long (NLG) báo lãi kỷ lục 756 tỷ đồng trong năm 2017 - Ảnh 2.

Riêng quý 4 chi phí tài chính giảm được hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 7 tỷ đồng, tuy nhiên lũy kế cả năm chi phí tài chính tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 29,33 tỷ đồng. Đây chủ yếu là chi phí trả lãi vay.

Doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh ngiệp tăng. Kết quả, riêng quý 4 Nam Long báo lãi sau thuế hơn 291 tỷ đồng, tăng 46% so với quý 4/2016 trong đó phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 183 tỷ đồng.

Nam Long (NLG) báo lãi kỷ lục 756 tỷ đồng trong năm 2017 - Ảnh 3.

Lượng hàng tồn kho cuối năm còn 3.884 tỷ đồng, tăng 186 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tồn kho BĐS dở dang hơn 3.872 tỷ đồng bao gồm 1.480 tỷ đồng tại Dự án Long An, 672 tỷ đồng tại dự án Phú Hữu, 708 tỷ đồng tại dự án Hoàng Nam, 270 tỷ đồng tại dự án Fuji, 185 tỷ đồng tại dư án Nguyên Sơn, 173 tỷ đồng tại dự án Areco…

 

Tính đến cuối năm 2017 tổng cộng tài sản công ty đạt 7.920 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Lũy kế cả năm 2017 Nam Long đạt hơn 756 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần gấp đôi lợi nhuận đạt được năm 2016. Đây cũng là mức lãi kỷ lục Nam Long đạt được trong 1 năm. Với kết quả này, Nam Long đã vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 535 tỷ đồng.