Phat trien do thi

Phat trien do thi - Việt Nam là một đất nước chỉ mới bước vào giai đoạn đầu của quá trình đô thị hóa. Nhu cầu nhà ở và cải thiện chất lượng sống liên tục tăng cao. Đón bắt xu thế phát triển mạnh mẽ này, trong những năm gần đây, nguồn vốn trong và ngoài nước đổ vào ngành kinh doanh bất động sản và xây dựng tại Việt Nam luôn tăng theo cấp số nhân. phat trien do thi Bat dong san viet nam | Phat trien bat dong san | Phat trien do thi | Phat trien nha o | Khu thuong mai
Phát triển đô thị
Việt Nam là một đất nước chỉ mới bước vào giai đoạn đầu của quá trình đô thị hóa. Nhu cầu nhà ở và cải thiện chất lượng sống liên tục tăng cao. Đón bắt xu thế phát triển mạnh mẽ này, trong những năm gần đây, nguồn vốn trong và ngoài nước đổ vào ngành kinh doanh bất động sản và xây dựng tại Việt Nam luôn tăng theo cấp số nhân.

Dự kiến đến năm 2020, khoảng 3 triệu ha đất sẽ phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển kinh tế công nghiệp và dịch vụ, văn hoá xã hội và cần khoảng 1 triệu hecta đất để chỉnh trang đô thị, phát triển các khu dân cư mới cho mọi tầng lớp xã hội.
 


Nắm bắt tiềm năng rất lớn đó cùng mong muốn được góp sức kiến tạo môi trường sống mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng, Nam Long đưa việc phát triển quỹ đất và phát triển đô thị sống như một mũi nhọn quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty.

Những dự án với vị trí lý tưởng, hạ tầng chỉnh chu, tiện ích công cộng đầy đủ, môi trường sống trong lành, an ninh, phong cách thiết kế hiện đại mang đến giá trị sống đích thực cho dân cư đã, đang và sẽ luôn luôn là điều mà Nam Long hướng tới...